Activiteiten

Er zijn vele activiteiten in de school. Hier noemen we er enkele:
  • Er is studiedag op woensdag 16 november;

  • Er zijn studiedagen op maandag 28 november en dinsdag 29 november

  • De kinderen uit de groepen ½, 3 en 4 prachtige lampions hebben gemaakt voor St. Maarten feest;

  • Juf Siham weer terug is na haar ouderschapsverlof!

  • Juf Milou en juf Mirella met hun zonen op school geweest: Siem en Xer;

  • De school weer prachtig versierd is met Sint en Pieten

  • Er 29 november voortgangsgesprekken zijn

  • Er elke dinsdag om 9 uur een ouderbijeenkomst is.

 
Kortom; we blijven volop in beweging!
 
Met vriendelijke groet, mede namens het schoolteam,
 
 
Hans Klaassen
schoolleider

De kinderen van groep 3 zijn erg fanatiek bezig met letters leren lezen en schrijven. Ook de cijfers worden op een creatieve manier...

De kinderen van groep 4 en de ZIA groep hebben een prachtige voorstelling opgevoerd.  Alle kinderen hebben hard gewerkt en goed hun best...

De kinderen van leerteam 1 zijn uitgenodigd door de Meervaart om een theatervoorstelling bij te wonen. De kinderen hebben genoten van een hele...