12 december 2017

Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen van SBO De Kans

Vooruitlopend willen wij u vast informeren dat er sprake van is dat op 12 december 2017 opnieuw gestaakt zal worden in het primair basisonderwijs. Op 5 december beslist de werkgroep ‘PO in actie’ pas definitief of er al dan niet gestaakt wordt. Het wordt dan kort dag voor u als ouders om opvang te regelen, vandaar dat we u nu alvast informeren.
Mocht dit zo zijn, dan zal ook onze stichting, STWT, aan deze actie meedoen. Dat betekent dat al onze scholen dicht zijn, waaronder ook SBO De Kans.
Hoewel de regering geld voor het PO heeft toegezegd, is dat bedrag bij lange na niet genoeg om de salarissen op een acceptabel niveau te brengen. Daarnaast komen de bedragen die beloofd zijn om de werkdruk te verminderen, in etappes en verspreid over een aantal jaren naar de besturen. Daardoor zullen deze pas in 2020 enig effect hebben. Ook hier wordt op de korte termijn geen oplossing geboden. Wij ondersteunen daarom de actie van 12 december volledig.

Wij hopen op uw begrip dat wij 12 december de school sluiten.

En zullen op 13 december weer helemaal klaar staan om uw kind met liefde en passie onderwijs te bieden.

Met vriendelijke groet,
Hans Klaassen, schoolleider SBO De Kans

Podiumkunsten van groep 5-6.

Het sprookje van de Koning.

GR5/6 - PodiumkunstenGR5/6 - PodiumkunstenGR5/6 - PodiumkunstenGR5/6 - PodiumkunstenGR5/6 - PodiumkunstenGR5/6 - PodiumkunstenGR5/6 - PodiumkunstenGR5/6 - PodiumkunstenGR5/6 - PodiumkunstenGR5/6 - PodiumkunstenGR5/6 - Podiumkunsten
Podiumkunsten - Taalles  - Het Piratenlied.

Taalklas - PodiumkunstenTaalklas - PodiumkunstenTaalklas - PodiumkunstenTaalklas - Podiumkunsten
Sint Maarten, Sint Maarten
de koeien hebben staarten
de meisjes hebben rokjes aan
daar komt Sinte Maarten aan.

Groep 1 t/m 4...