Welkom: ook in 2018

Beste bezoeker van onze website

Buiten stormt het, het lijkt wel herfst. Maar niets is minder waar; het is winter en we zijn alweer druk op stoom zo na de kerstvakantie. 

Het aantal leerlngen die nieuw zijn op school na de kerstvakantie heten we in het bijzonder allemaal van harte welkom. Fijn om ook wat voor jullie te kunnen betekenen. Samen met ouder(s), en/of verzorger(s) willen het zo goed als mogelijk oppakken.

De komende weken zijn er schooladviesgesprekken voor kinderen en hun ouder(s) die naar het voortgezet Onderwijs gaan. Hierover is een ouderavond geweest. Het is altijd weer een belangrijk moment want op grond van het advies gaan er scholen bezocht worden. We proberen ook een vrijblijvend advies te geven over een school zelf. Daarover informeren we de ouder en hun kind en er past uiteindelijk een school bij elk kind.

Zoals bezoekers weten zijn we een zgn. 'waterschool'. Uit onderzoek blijkt telkens weer hoe belangrijk het is om jongeren te laten wennen aan water drinken. De frisdranken met vele suikers is gewoon slecht en mede hierdoor komne kinderen in mogelijke gezondheidsproblemen. We zijn ook van plan om dit voort te zetten. Hierin worden we gesteund door de Gemeente Amsterdam.

De komende weken krijgt u een uitnodiging voor de 'theemiddag'. U kunt dan vrijblijvend een half uurtje in de klas van uw kind samen deelnemen aan het onderwijs. belangrijk omdat u dan echt ziet hoe werken met de kinderen.

We hopen u snel te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet, mede namens het schoolteam,

Hans Klaassen, schoolleider
De kinderen van groep 6 en 7 zijn gaan schaatsen op de coolste schaatsbaan in het Olympisch stadion.
Het was een geslaagde dag met mooi schaatsweer!

De Zia-groep, groep 3,4,7 en 8B hebben dit jaar voor het ouderenfonds kerstkaarten geschreven.
Deze worden verstuurd naar eenzame ouderen in...

Op woensdag 22 november zijn de klassenvertegenwoordigers uitgenodigd op de kamer van directeur Hans. De klassenvertegenwoordigers werden gevraagd om...