Welkom

Beste ouders en overige belangstellenden,

Welkom op de website van SBO De Kans. Met deze website hopen wij iedereen, die interesse heeft te informeren en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op onze school. Mocht u nog meer willen weten, heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op. U bent van harte welkom!

 

Met vriendelijke groet, schoolteam SBO De Kans

 

Laatst toegevoegd

Voor 16 september in de avond zijn de ouder(s) van onze leerlingen van harte uitgenodigd voor de algemene ouderavond. U maakt dan kennis met alle medewerkers. ook krijgt u informatie over de Klaproos die sinds 1 augustus in de school is gehuisvest. In de groep maakt u kennis met de leraar van uw kind(eren). 

Dan wordt er stilgestaan bij zaken zoals het meenemen van eten en drinken, klassenregels, schoolregels, huiswerklas en de leermethodes. Ook krijgt u dan de nieuwe Schoolgids voor het komend jaar waarin het contract Ouderbijdrage is opgenomen.

Voor de ouder(s) van kinderen uit de groepen 8 is er een presentatie over de Kernprocedure: hoe is de overgang van mijn kind naar het Voortgezet Onderwijs nu geregeld? Wat moet ik weten zodat ik mijn kind goed kan begeleiden?

U wordt om 19 uur verwacht, vanaf 1845 uur kunt u de school binnen en is koffie en thee verkrigbaar.

Wij ontmoeten u graag op 16 september!

Met vriendelijke groet, team SBO De Kans

Binnenkort

OKT
7

kijkmiddag

OKT
13

herfstvakantie

OKT
27

Technica 10

NOV
3

Technica 10

Korte Klik

  

  

Laatste nieuws

SBODeKans
De ouder informatie-avond is gestart! Wederom een mooie opkomst. pic.twitter.com/pyzYTbqcz8
SBODeKans
Vandaag bezoek van @ExpressYourBest! Groepen 6,7,8 krijgen info over talent ontwikkeling!

SBO De Kans - Thomas van Aquinostraat 2, 1064 NE Amsterdam, 020-6117680
Een SchoolsiteVanNu door XIWELmogelijkheden