School

Missie en visie

De Kans is een SBO school die zich ten doel stelt de leerlingen te begeleiden op leer- en sociaal emotioneel gebied. Respect voor een ander speelt daarbij een belangrijke rol.
Lees meer Missie en visie

Vesper BSO

Vesper BSO De missie van Vesper is voor alle kinderen in Nederland passende opvang te bieden, ook voor kinderen met gedragsproblemen en/of een (licht) verstandelijke beperking.
Lees meer Vesper BSO

Ons gebouw

De school is veilig bereikbaar voor voetgangers en fietser. Het wegvlak voor de school wordt afgesloten tijdens breng- en haaltijden.
Lees meer Ons gebouw

STWT

Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT) Onze 16 scholen zijn voortdurend in beweging.
Lees meer STWT