Werkzaamheden rondom de school

Beste bezoeker van SBO De Kans

Van de Gemeente Amsterdam hebben we de volgende informatie binnengekregen.

'Op 4 maart 2019 starten we met de aanpassing van de omgeving van SBO De Kans. De wegen trottoirs en het groen in deze wijk is van slechte kwaliteit. Daarom gaan we de buurt opknappen. Ook worden er kabels en leidingen vervangen. Daarna leggen we de rijweg, de parkeerplaatsen en het trottoir opnieuw aan. Ook de ondergrondse afvalcontainers worden vervangen. 
Veel bomen worden omgehaald en later dit jaat vervangen.'

Dit betekent dat onze school moeilijker bereikbaar is. De achterkant van de school blijft wel makkelijk bereikbaar dus daar kunt u gebruik van maken. Het blijft echter de komende weken moeilijker om ons te bereiken. het verzoek is of u hier rekening mee houdt. 

In school gaan we ons verder voorbereiden op het schoolkamp voor de groepen. Altijd weer spannend!

De Inspectie van Onderwijs heeft onlangs de school bezocht. De rapportage zullen we binnenkort op de website plaatsen.

Met vriendelijke groet, 

Hans Klaassen, directeur

Oproep: SBO De Kans gymkleding mee terug naar school nemen.

 

We missen veel blauwe shirts en broekjes die uitgeleend zijn aan...

De HERFST is begonnen...
De kinderen uit groep 1-2 hebben al hard gewerkt aan het thema.
De kleuters hebben in het park mooie blaadjes gevonden...

We gaan weer gymmen! Op SBO De Kans gymmen we twee keer 45 minuten in de week.
Alle kinderen nemen hun eigen gymkleren mee en een handdoek voor na...