Leefstijl is een methode waardoor leerlingen zich bewust worden van waarden en normen. Dit doen we door wekelijks een les te geven in de groep. In deze les gaan we samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten doen die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken.

Op de verschillende prikborden in school is altijd te zien met welk Leefstijl thema we op dat moment in alle groepen bezig zijn. De 3 schoolregels "aardig", "rustig" en "netjes" komen ook voort uit Leefstijl en uit wat wij op school belangrijk vinden.

De missie van Leefstijl:

"Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen."